Giới Thiệu & Hướng Dẫn.

Mọi câu hỏi xin liên hệ admin của Ethereum Vietnam Fanpage tại www.facebook.com/ethereumvietnam

Hướng Dẫn Sử Dụng Trezor

Giới Thiệu

Trezor hỗ trợ: Bitcoin, Bitcoin Cash, Ethereum và tất cả các ERC-20 token thuộc Ethereum Network qua MyEtherWallet, Ethereum Classic (MyEtherWallet), Zcash, DASH, Litecoin.

Cài Đặt

Bước 1: Kết nối với máy tính

Bước 2: Thiết lập mã PIN 4 số

Sử Dụng

Khôi Phục Dữ Liệu

Trong trường hợp quên mật khẩu hoặc thất lạc thiết bị. Bạn có thể khôi phục hoàn toàn dữ liệu trên một thiết bị khác sử dụng dãy 24 từ khóa Passphrase.

Để bắt đầu khôi phục dữ liệu, bạn cần:

  • Nhập mã PIN lần nữa để hoàn thiện cài đặt.
  • Trang Chủ