Open navigation

Cửa Hàng

Ledger Nano S

Ledger Nano S

Giao Hàng: N/A

Trezor

Trezor

Giá: $3.200.000đ

Giao Hàng: Tháng 1

Khuyến Mãi 3 Trezor

Gói 3 Trezor

Giá: $9.200.000đ

Giao Hàng: Tháng 1

Ledger Nano S

  • Chọn màu:
Đồ Thị ETH - USD

Mua

Ethereum là gì?

Ethereum là một mạng lưới máy tính được chia sẻ và vận hành bởi những người dùng trong mạng lưới đó. Tài nguyên được phân chia và chi trả bằng Ether. Những "đồng tiền" Ether này có thể được giao dịch chuyển đổi giữa những người sử dụng. Chúng cũng được dùng để trả phí các giao dịch, sử dụng các ứng dụng xây dựng trên nền tảng Ethereum. Tính năng đặc trưng nhất của Ethereum là Hợp Đồng Thông Minh (Smart Contract). Những hợp đồng thông minh này là các dòng lệnh mà bất cứ ai có thể viết ra nhằm phục vụ các mục đích khác nhau như: kết nối, giao dịch, lưu trữ, ... Nếu Bitcoin có thể được sử dụng rộng rãi trong lĩnh vựu tài chính; với hợp đồng thông minh, Ethereum có thể được áp dụng trên mọi lĩnh vực. Vì vậy tương lai của Ethereum không những dựa vào giá chị đơn thuần của những đồng tiền Ether mà còn phụ thuộc vào những ứng dụng được phát triển trên hệ thống này.

Tìm Hiểu